2015-02-08 / 20:29

XI Forum Bibliotekarzy

XI Forum Bibliotekarzy

27.03.2015 WSB

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej "Biblioteka - priorytety i pomysły". Forum odbędzie się 27.03.2015 w sali Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Cieplaka 1c w Dąbrowie Górniczej.

Celem Forum jest określenie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteki w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy, nakreślenie kierunków rozwoju profesji bibliotekarza, promocja biblioteki jako instytucji edukacyjnej, zaprezentowanie nowych narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki. Wśród uczestników Forum znajdują się przedstawiciele bibliotek z Polski i z zagranicy.

Podczas XI Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:

¤ biblioteka jako miejsce nauki, kultury i rozrywki,
¤ promocja działalności biblioteki,
¤ biblioteka w środowisku lokalnym,
¤ projekty w bibliotece,
¤ użytkownicy bibliotek,
¤ specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych,
¤ inne.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek i szkół, gości, media, wydawców i księgarzy.
Udział w konferencji jest bezpłatny

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.wsb.edu.pl/forumbibliotekarzy

komentuj